Budulínek a Červená Karkulka

Zdeněk Svěrák / Jaroslav Uhlíř
divadelní úprava a režie: Vítek Špinka
kostýmy: Helena Bohatová
hudební úprava: Jiří Beneš
technická spolupráce: Eva Válková st., Petr Jeník

obsazení:
Dědeček ... Milan Kubát / Petr Kurtiš
Babička ... Jana Štychová
Budulínek ... Alexandr Koukol
Stará Liška, Červená Karkulka ... Kateřina Ulrychová
Vypravěč ... Vítek Špinka
Vypravěč, Vlk ... Jiří Vetešník
Maminka ... Iva Špinková
Liščátko, Holub ... Iva Špinková, ml.
Liščata ... Adéla Petrášková, Eliška Šturmová
Myslivec ... Jakub Zeman / Lukáš Fiala
a dětský sbor

délka představení: 60 min. včetně přestávky
premiéra: 24. 01. 2015

napsali o představení (zdroj: OKO, Třešťské divadelní jaro 2015)
Nymburští ochotníci si vybrali k inscenaci předlohu autorů, kteří patří ke zlatému fondu české populární hudby i divadla. Pohádkové operetky Uhlíře a Svěráka jsou ukázkou úspornosti a účelnosti, a jejich převedení na jeviště bez dodržení této stručnosti se nutně musí setkat s rozmělněním předlohy. To se stalo i v případě pohádek Budulínek a Červená Karkulka. Požadavek na naplnění hodinového času inscenace vedl inscenátory k dopsání činoherních scén, které byly navíc zaměřeny k „vyrábění“ zábavy, a neměly mnoho společného s pohádkovými motivy. Také nedodržení předem ohlášeného času inscenace vedlo ke zklamání jisté části dětského publika, neboť děti, které přijely z Telče, musely před koncem představení kvůli odjezdu vlakem odejít ze sálu. Zklamání v jejich tvářích bylo očividné, a toho by se měli všichni, kteří hrají pro děti, zásadně vyvarovat. Na druhé straně soubor odvedl velmi dobrou práci zejména v hudební složce inscenace, a také výkony některých dětských představitelů (postavy Karkulky, a Budulínka) si zasluhují pochvalu. Velmi pěkná byla i výprava k inscenaci, zvláště pak prostorové řešení a kostýmy pohádkových postav. V celku DS Hálek Nymburk přivezl nadprůměrnou inscenací, která při zestručnění a opuštění ambice na hodinový rozměr představení může přinést dobré divadlo dětem.
Ladislav Vrchovský

Krkonošská pohádka

Božena Šimková, Marie Kubátová
divadelní úprava a režie: Vítek Špinka
kostýmy: Helena Bohatová
hudba: Jiří Beneš
technická spolupráce: Eva Válková st., Petr Jeník

obsazení:
Krakonoš ... Milan Kubát / Lukáš Fiala
Trautenberk ... Jiří Vetešník
Anče ... Petra Štychová
Kuba ... Jakub Zeman
Hajný ... Vítek Špinka
Kořenářka ... Jana Štychová / Iva Špinková
a dětský sbor

délka představení: 90 min. včetně přestávky
premiéra:

________________________________________________________________________________