Historie souboru v letech 2001-2010:

Pronájmem Hálkova městského divadla Adolfu Tomanovi začalo být divadlo naplno využíváno. Vznikl cyklus profesionálních abonentních představení, ve kterých byly i hry z jeho vlastní produkce a režie. V roce 2001 to byla opereta Polská krev a zároveň výročí 800. vystoupení Z. Válka v roli Zaremby. Rok 2002 byl ve znamení dvou premiér - na jaře Dalskabáty hříšná ves, ve kterých si svou benefici zahrála L. Koláčná rolí Plajznerky a na podzim známé Hrabalovo dílo Postřižiny, které zahájilo celou řadu budoucích her podle knižní předlohy tohoto autora. V Postřižinách si Maryšku zahrála členka opery v Plzni B. Slezáková. Následoval Strakonický dudák v roce 2003 a o rok později opereta Na tý louce zelený s novou postavou profesionálního herce Martina Štěpánka. Ten si zahrál i v roce 2005 v novele B. Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, a sice roli nymburského měšťana a generála. Poprvé se ve své hlavní celovečerní roli představil Lukáš Toman Paclt postavou Jana Dítěte.

V roce 2001 soubor Hálek uvedl komedii v režii M. Fišera Hoši, dívky a psi. M. Ropek slavil úspěch s další komedií Poprask na nymburské laguně a Vodním družstvem, později s Ženitbou. Jiří Beneš představil muzikálovou parodii Limonádový Joe. Režiséry pohádek byli M. Fišer s Popelkou a J. Bohata s příběhy o Cipískovi a Kašpárkovi. Krátký čas po roce 2000 ještě fungoval Hálkovský pohádkový podzim, ale postupem času zanikl a plně ho nahradil cyklus pohádek v režii a produkci A. Tomana. Toto období by se dalo považovat za stagnaci divadelního souboru Hálek, ale je složité toto označení považovat za správné a oprávněné, když drtivá většina stávajících členů souboru plynule začala hrát v představeních A. Tomana. V roce 2004 vyšel v týdeníku Nymbursko článek, zda se dožije Hálek dalších narozenin. Bylo svoláno několik členských schůzí a zaznívaly výkřiky: "Jak to bude?" a "Co s tím?" Kriticky se pohlíželo i na situaci stávajícího výboru souboru Hálek, jehož většina byla zaměstnána v divadle u pana Tomana. Velice palčivým a mnohokrát diskutovaným tématem byla také finanční odměna pro herce, kterou začal A. Toman vyplácet za své hry. Plánovačů různých hálkovských ozdravných teorií bylo mnoho, ale chyběli ti, kteří by je mohli uskutečnit.

Nové Divadlo hudby připravilo v roce 2002 hru Noc na Karlštejně za režijní spolupráce M. Fišera. Velice úspěšným představením se stala Kytice divadla Semafor a její dobrou úroveň pochválil i autor hudby Ferdinand Havlík. O dva roky později to byl muzikál divadla Semafor Kdyby tisíc klarinetů. V roce 2005 se představil další muzikál Filip a Kateřina.

V roce 2005 slavil Hálek své 145. výročí založení. Členy nového výboru byli, mimo jiné, Petr Čech a Eva Hrubá, kteří se podíleli na dramaturgickém plánu a realizaci oslav. Ty tvořil slavnostní galavečer s čestnými hosty M. Kubáčkovou a M. Fišerem, poezií J. Rychetské a E. Hrubé, vzpomínkou na pohádku Ferda mravenec v režii V. Špinky a nechyběla módní přehlídka. Oslavy se převážně nesly ve znamení poezie. Následovalo představení Sonety - Láska básníkova, autorské představení E. Hrubé Vyhoštěný anděl, klubový pořad Role - ty a kompletní nastudování Manon Lescaut. Na realizaci těchto pořadů se podílela E. Hrubá a P. Čech. Jedinou odchylkou od poezie byla česká klasika J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, kterou režíroval profesionální herec Jan Miller. Hlavní roli ztvárnila členka souboru Hálek Věra Dittrichová.

V září 2006 nastoupil Adolf Toman na pozici náměstka ministra kultury Martina Štěpánka a provozovatelem divadla se stal dlouholetý člen souboru Hálek Miroslav Fišer, který doposud v divadle pracoval pro A. Tomana. Na podzim tohoto roku A. Toman ještě uvedl premiéru rockového muzikálu Balada pro banditu, kde hlavní role ztvárnili J. Kříž a Š. Fidrantová. V listopadu 2006 uvedlo Hálkovo městské divadlo premiéru komedie Blázinec v prvním poschodí v režii M. Fišera a v roce 2007 to byla pohádka Ženich pro čertici. Následovala úspěšná komedie F. Ringo Čecha Dívčí válka na jaře 2008, na které si svou režisérskou premiéru odbyl Vítek Špinka a ve které se po mnoha letech vrátil na prkna člen souboru Petr Bendl. Hra se uvedla dvakrát v Nymburce, na slavnostech divadelního léta v Liberci a v Poděbradech, v obci Křenek a velice zajímavé bylo hrát v nápravném zařízení v Jiřicích, které zprostředkoval představitel tehdejšího Lumíra M. Kubík. V tomto roce opět vyvstala otázka, kdo bude dalším provozovatelem divadla. Do závěrečného kola se dostali tři zájemci. Stávající provozovatel Miroslav Fišer, Radim Keith a Adolf Toman. Na závěrečné rozhodnutí se čekalo opravdu dlouho a kvůli nejasnostem, odkládání rozhodnutí a nakonec záměru vybrat nového provozovatele uprostřed zaběhnuté sezóny vznikla dokonce petice na zachování stávající vedení divadla. Rada města nakonec rozhodla, že novým provozovatelem bude od 1. ledna 2009 znovu Adolf Toman.

V roce 2007 uvedla E. Hrubá premiéru hry Vlastimila Venclíka Hašler, aneb co ty na to, národe? Následovala pohádka fantazie Pojďte s námi do pohádky. Divadlo hudby představilo na nymburském posvícení pohádku Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu a v roce 2008 svou první autorskou hru Krásná je Neapol od J.?Vetešníka a R. Keitha. V této hře se objevila i píseň Federicovy olejovky v podání T. Březiny, která byla diváckým lákadlem na další reprízy. Začátek roku 2009 patřil obnovené premiéře Kytice a následné převedení filmové pohádky S čerty nejsou žerty v režii V. Špinky. Postupem času začalo představení ukazovat, že se těší velké obliby i u dospělých diváků.

Kromě Divadelního souboru Hálek, Hálkova městského divadla a Divadla hudby se objevila i další tělesa. Mezi ně patří pořad Zrcadlení duší, které představuje autorskou i klasickou poezii, hudbu, drama a výtvarné umění v podání široké palety interpretů. Dále je to divadelní soubor nymburského gymnázia JeLiTa, recitačně-dramatické seskupení Vějíř kolem básníka Aleše Misaře, velice osobitá tvorba krátkých filmů Pampam show z dílny Jiřího Vetešníka a Večery v klubu dvojice J. Kříže a D. Šitavance.

Po svém druhém nástupu na místo provozovatele nymburského divadla uvádí v roce 2009 A. Toman opět hru od B. Hrabala Ostře sledované vlaky a obnovuje své první představení uvedené v Nymburce Divotvorný hrnec. V hlavních rolích se objevují všichni jako v roce 1998, pouze postavu vodníka Čochtana hraje místo Z.?Válka J.?Miller. Ten také režíruje další hru v produkci A. Tomana Loupežník. Současně s celovečerními hrami vzniká řada úspěšných pohádek, nejčastěji od autora J. Tepera. K oblíbeným a často opakovaným patří Čert a Káča, Princ Bajaja nebo Vánoční sen, ve kterém se objevila další profesionální herecká tvář Ivana Vyskočila. Dalších dvou nových premiér dostál Ferda mravenec, kterého poprvé v historii režíroval namísto Z.?Válka J. Bohata a A. Toman. Ze své historické role také zmizel dlouholetý pavouk K. Schuh, kterého nahradil P. Procházka a později P. Pištěk. Role brouka Pytlíka zůstala J. Šturmovi, který se v případném dalším nastudování chystá postavu přenechat novému nástupci. Jak hry, tak pohádky jsou uváděny na četných zájezdech. V říjnu 2009 režíruje A. Toman Čapkovu Bílou nemoc v moderní úpravě L. Langra. Postavu Dr. Galéna hraje J. Teper, který se v pozici herce ocitá poprvé od roku 1984. Maršál Martina Štěpánka byl poslední rolí, kterou na nymburském jevišti vytvořil. Ladislav Langr režíruje na začátku roku 2010 klasiku W. Shakespeara Romeo a Julie ve své úpravě a v produkci A. Tomana. Stejně jako v Loupežníkovi se v hlavních rolích představili absolventi vyšší herecké školy O. Pšenička, B. Kolářová a J. Albrecht. Působivou roli Tibalta vytvořil Lukáš Toman Paclt, ve vedlejších rolích se objevili členové divadelního souboru JeLiTa a ostatní hálkovci. V květnu vzniká v režii A. Tomana příběh J. Řehounka k 700. výročí příchodu kněžny Elišky do Nymburka. Výpravná akce s loděmi a rytířským průvodem za účasti členů souboru Hálek se odehrává pod nymburskými hradbami. Obnovené premiéry se v roce 2010 dočkala i Balada pro banditu. Na podzim má premiéru nová pohádka J.?Tepera Broučci, kde velice efektně působí takzvané létací scény. Předvánoční čas patří dílu stejného autora, premiéře nové pohádky Betlémská hvězda. Při popisování tohoto divadelního období je potřeba zmínit fakt, že za působení Adolfa Tomana jako provozovatele Hálkova divadla, došlo k mnoha stavebním úpravám a rekonstrukcím budovy. Například šlo o přemístění zvukařské kabiny z balkonu dolů do přízemí, instalaci nových sedadel v hledišti, zlepšení akustiky, rekonstrukci foyer a vytvoření malé komorní scény, rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí, rekonstrukci tahů a jevištní techniky, obnovu hlavního vchodu do divadla z Tyršovy ulice apod. Finanční prostředky na tyto úpravy byly získány z různých dotací a za přispění města Nymburka. Jednou z posledních úprav, které souvisí s okolím budovy divadla, byla rekonstrukce bývalé kaple a její zpřístupnění pro veřejnost. Do budoucna se uvažuje o jejím propojení vnější zasklenou chodbou s divadlem.

Divadelní soubor Hálek uvedl v roce 2007 hru Voskovce a Wericha Nebe na zemi v režii Z. Válka, která v sedmdesátých letech slavila v Nymburce i jinde úspěchy. Hlavní role patřili M. Kubíkovi, T Březinovi a J. Vetešníkovi. Bylo to po delší době samostatné celovečerní představení souboru Hálek a bylo na škodu, že dosáhlo pouze dvou repríz na domácí scéně a žádného zájezdu. M. Ropek se po několika letech vrátil k režii a ve spolupráci se S.?Triantafillou zrealizovali představení Jeppe z vršku s J. Šturmou v hlavní roli. V letech 2008 a 2009 vznikl jediný projekt souboru Hálek, autorská pohádka J. Paulů Král 3.333 (původní název byl Námluvy princezny Georgíny) v režii M. Fišera. V roce 2009 byla svolána členská schůze souboru Hálek, na které odstupující ředitelka MěKS Nymburk Věra Svobodová vyzvala Hálek k větší samostatné činnosti a volbě nového aktivního vedení souboru, který má v příštím roce oslavit 150. výročí působení. Do výboru DS Hálek byl zvolen R. Keith, L. Toman Paclt, E. Hrubá, P. Jeník a V. Špinka.

Do oslav v roce 2010 bylo zařazeno několik akcí: prvotně představení podle povídek B. Hrabala Slavnosti sněženek v režii V. Špinky, představení Krysař v režii R. Keitha a P. Štychové, hra Divadla hudby Jak ulovit knížete v režii J. Vetešníka, slavnostní galavečer s ukázkami her, vyprávěním pamětníků, promítáním dobových dokumentů v režii V. Špinky, výstava fotografiií a dokumentů na nymburské radnici. Hra Slavnosti sněženek byla úspěšná, dvakrát se hrála jako celovečerní představení, dvakrát jako školní představení, dvakrát na zájezdu v Radouni v rámci divadelního léta, v Rožďalovicích na zámku, v rámci tradiční akce Hrabalovo Kersko v lesním ateliéru Kuba a velice působivým zážitkem bylo její provedení v lesní hospůdce Hájenka v Kersku, kde vznikla před lety její filmová podoba. V této hře se po letech objevil člen souboru Stanislav Kubín ve vydařené roli mistra od salámů. V závěrečné bilanci oslav je potřeba zmínit, že nedošlo na realizaci hry Krysař a byla místo ní uvedena hra Dívčí válka v režii V. Špinky. Toto představení budilo od svého prvotního nastudování v roce 2008 zájem diváků, který trvá i od konce roku 2009, kdy bylo odkoupeno z produkce M. Fišera a nazkoušeno v částečné herecké obměně jako představení souboru Hálek. Její obnovená premiéra se konala v bránickém divadle v Praze, následoval zájezd do zámku v Pardubicích, do Kostelní Lhoty v rámci letního hudebního festivalu a do Kamenného Zboží. V listopadu 2010 se tato hra opět uvedla v nymburském divadle. Na příští rok už jsou naplánované další reprízy. Křest almanachu o nymburské kulturní scéně a souboru Hálek za období 1980 - 2010 byl posunut na měsíc únor 2011, aby bylo možné dostatečně zaznamenat celý rok 2010.

Pro představu nezasvěcených nebo pro příslušníky starší divadelní generace je zapotřebí ještě trochu osvětlit aktuální stav nymburské divadelní scény. Městské kulturní středisko Nymburk je doposud zřizovatelem Divadelního souboru Hálek Nymburk. To znamená, že každý rok mu jsou, podle možností, poskytnuty finanční prostředky na realizaci projektů, na které byla předložena žádost s rozpočtem. Výtěžky z představení následně pokrývají pronájem divadelního prostoru při zkouškách a samotném hraní, dopravu na zájezdech, údržbu kostýmů, nákup kancelářského materiálu, foto a video služby, poplatky za autorská práva her apod. Stejným způsobem funguje i Divadlo hudby.

Oproti jiným divadelním souborům je situace v Nymburce trochu kuriózní. Nejčastěji tu byla, kromě Divadelního souboru Hálek, popsána i další dvě tělesa. Jedním je Divadlo hudby, které má stejného zřizovatele a existenční podmínky jako soubor Hálek a druhým je subjekt Hálkovo městské divadlo, které představuje současného provozovatele a nájemce divadla Adolfa Tomana a je soukromou komerční záležitostí. Navenek vystupují tyto organizace samostatně, ale oku trochu pozorného diváka nemůže uniknout fakt, že se v jejich hrách a představeních objevují stejné tváře a jména na propagačních materiálech. Je tomu skutečně tak, protože je nemožné, aby fungovaly tři samostatné divadelní soubory ve městě takové velikosti jako je Nymburk. Proto se hlavní herecká základna prolíná mezi těmito tělesy a každá má pochopitelně své skalní členy - jinak tomu ani nemůže být.

________________________________________________________________________________