Historie souboru v letech 1980-1989:

V osmdesátých letech dvacátého století navazuje soubor Hálek na předchozí plodné období úspěšnou činohrou a dětskými hrami.

Je třeba zmínit první nastudování Mikuláše Dačického z Heslova v roce 1984, benefiční představení O.?Vencourové Stromy umírají v stoje roku 1982, Čapkovu Matku roku 1982 s M. Kubáčkovou v hlavní roli, Starou historii 1983 s cenou pro M. Ropka, skvělé představení Caesar v roce 1987 s J. Krejčíkem, Z. Válkem a J. Paulů v hlavních rolích, Generálku s L. Koláčnou, první z budoucích tří nastudování představení Casanova 1988 se Z. Válkem a J. Pospíšilovou, Kde zimostráz nekvete 1981, detektivní veselohru uvedenou na Silvestra 1982 Policajti kontra bába Hopkinsová, benefiční představení tisícího vystoupení J. Paulů Hrátky s čertem v roli otce Školastika v roce 1987, velice oblíbenou muzikálovou hru Nezapomeňte na Herostrata 1988 a úspěšné představení Amadeus s J. Teperem v roli Mozarta pod režijním vedením Radana Ruseva.

V pohádkové tvorbě jsou k vidění, kromě jiných, i díla členů souboru. Nejproduktivnějším autorem a režisérem pohádek i klasických představení je J. Paulů, jehož díla jsou publikována agenturou Dilia (Námluvy princezny Georgíny, Nesnáze draka Bracha aj.). Další autorská pohádka O vodníku Leknínkovi pochází z dílny J. Krejčíka. Do popředí se také pomalu dostává pohádka nymburského autora Jiřího Tepera Ferda mravenec, která v budoucích třiceti letech získá velikou popularitu a je uváděna v několika obnovených premiérách. V prvním nastudování v roce 1979 ústřední dvojici Ferdy a Berušky tvořili Čestmír Řízek a Dana Lorenzová - Vaníčková, společně s autorem Jiřím Teperem v roli brouka Pytlíka.

Oblast poezie představují pořady I. Ceeové, A. Bondarczukové a částečně J. Řehounka, který se v závěru osmdesátých let objevuje s divadelní skupinou Vrtník. Dominantní postavení v oblasti poezie má z nymburských postav E. Hrubá se svým experimentálním studiem, divadlem Klumlad, divadlem Adi.E. a představením jako Klopýtání a Kardiogram blázna, se kterými se úspěšně prosazuje na přehlídkách a soutěžích. Společně s tím je aktivním dopisovatelem tehdejšího týdeníku Nymbursko a činovnicí v Klubu mladých.

Současníkem Klubu mladých v Nymburce je vznikající Divadlo hudby, jehož představitelem je M. Mejstřík. Pod jeho režií vznikají klubové pořady s poezií, monology klasického dramatu a nejčastěji pásma o skladatelích vážné hudby a jejich životě. Členové divadelního souboru Hálek se těchto pořadů také účastní.

Celá osmdesátá léta se soubor Hálek účastní zájezdů a soutěžních divadelních přehlídek, na kterých získává ocenění a několikrát nominaci na postup do vyšší soutěže amatérských divadelních spolků. Významnou událostí je také pravidelné pořádání Středočeských divadelních her v nymburském divadle. Při této postupové přehlídce hostovalo ve městě několik souborů se svými hrami a s nimi pochopitelně i soubor Hálek. Nástupem devadesátých let tento festival z Nymburka zmizel. Důležité je brát na zřetel skutečnost, že 80. léta dvacátého století byla poslední etapou, kdy v zemi vládl totalitní systém komunistické strany, která spadala do tehdejšího bloku východních zemí, pod kontrolou Sovětského svazu. V té době nebylo moc příležitostí jak rozumně trávit volný čas a hlavně se, do jisté míry, svobodně seberealizovat. Prostředí divadelního spolku tyto možnosti dávalo, proto i členská základna Hálku byla dostatečně široká. Nástupem nové, svobodné doby v 90. letech došlo pochopitelně k úbytku aktivních členů.

________________________________________________________________________________